giao tiếp với khách hàng

8 Cách chinh phục những khách hàng khó tính nhất

Đừng bao giờ đổi lỗi cho khách hàng kể cả khi bạn chắc chắn rằng họ hoàn toàn sai và bạn hoàn toàn đúng vì như thế càng khiến khách