câu hỏi trong phỏng vấn

10 câu trả lời “ăn điểm tuyệt đối” khi đi phỏng vấn

Mẹo ở đây là bạn không nên trả lời quá thông minh hay quá kém cỏi so với khả năng thực của mình. Bạn nên nói rằng: “Tôi hy vọng

4 câu hỏi đơn giản giúp tìm ra nhân viên vừa có tài vừa khiêm tốn

Nếu ứng viên không sẵn sàng để trả lời trực tiếp về câu hỏi trên, bạn có thể thay bằng bằng câu hỏi: “Có điều gì bạn muốn thay đổi