Quản Lý Lãnh Đạo

Ba kỹ năng thực sự cần có của một nhà quản lý giỏi

Trên thực tế, những kỹ năng này có liên quan mật thiết với nhau đến mức khó mà xác định được đâu là điểm một kỹ năng kết thúc và

Khi nhà quản lý coi trọng tiểu tiết, cần phải làm gì?

Cùng một lúc, bạn chỉ nên giúp sếp thay đổi một thói quen của cách quản lý cũ. Bạn cần nhớ sếp cũng chỉ là con người nên vẫn có

Cách quản lý người giỏi hơn mình vô cùng hiệu quả

Schwarz cho rằng trong trường hợp này, bạn không cần phải là người cố vấn dày dặn kinh nghiệm, bạn chỉ cần trở thành một người biết giúp người khác

3 Phong cách lãnh đạo chuẩn trường tồn theo thời gian

Một nhà lãnh đạo tốt sẽ vận dụng cả ba phong cách trên, tùy thuộc vào những nhân tố cấu thành như người lãnh đạo, các nhân viên, và hoàn

Thấu hiểu nhân viên – Bài toán dành cho các nhà lãnh đạo mọi thời đại

Nhắc người cố vấn và người được cố vấn rằng việc chuyển giao kiến thức nên làm việc cả hai cách và thông tin chỉ chảy theo một hướng không

Vai trò quan trọng của giám đốc khi nền kinh tế bất ổn

Thêm vào đó, các giám đốc nên cân nhắc tác động của sự phá sản của công ty trong phạm vi hiệu lực của bảo hiểm. Trong giai đoạn nền